top of page
MuseumsAreNotNeutral-Norwegian_edited.png

Museene og deres samlinger tilhører oss alle!
Inkludering og mangfold inn i programmeringen!
Privat innflytelse ut av museene!


Vi krever:

Åpenhet og transparens!
Deltagelse og medskapelse!
Relevans!
Utfordring av etablerte sannheter!
Kritiske spørsmål!

*

Museer er ikke nøytrale er en forening som krever at kunstmuseer må endre seg. Vi fremmer museumskritikk og har som formål å eksponere maktstrukturene ved museer og bevisstgjøre folk om dem. Foreningen krever at museer blir mer demokratiske, likestilte og relevante institusjoner. De må bli institusjoner som er tilknyttet lokalsamfunnet og ikke styres av private og politiske aktører med egne agendaer, museer som ivaretar faglighet, transparens og dialog i alle sine prosesser.

Hjem: Welcome

HVA GJØR VI?

Image by ian dooley

INTERVENERER

Vi er plutselig et sted.

Image by Glenn Carstens-Peters

SKRIVER

Vi setter dagsorden og deltar i offentlig debatt.

Image by Parker Burchfield

SELGER

Hva med en feeeet tskjorte? Hettegenser? Sjekk nettbutikken!

Nail Art_edited.jpg

ARRANGERER

Konserter, debatter og mye mer. Kommer med ujevne mellomrom.

Hjem: What We Do

KONTAKT OSS

Spørsmål? Forslag? Vil du være med?

  • Facebook
  • Instagram
Hjem: Contact
bottom of page